Browsing: Projekti

Aktuelnosti
Guvno i lipa na Guvnu su jedan od simbola Tarevaca
By

Svakog, iole obavještenog čitaoca riječ Guvno će asocirati na drevno vrijeme, kada se pšenica vršila na način da se veže konj za stožinu i svojim kopitama i hodom u krug po razasutoj pšenici drobi zrelo klasje iz kojeg se odvaja  nabreklo hljebno zrnevlje. U Tarevcima riječ Guvno je naziv za lokalitet, za izletište i istoimeni zaseok. Tamo se odlazi u šetnju. Danju, da se osjeti svježina prozračne visine i uputi koji pogled prema ravnoj Posavini, a noću da bi se ašikovalo ili u dobrom društvu teferičilo.

Da, u Tarevcima je jedan predivni lokalitet dobio ime po vršenju pšenice, kako je naprijed pomenuto. Davno bilo. Mnogo je prošlo od kako se pšenica ne vrši na stari način. A ime Guvno je ostalo. Sa prolaskom vremena, a ide  brzo, prebrzo, otišli su i oni koji su izravno doživjeli na opisani način vršidbu pšenice. Bit će kao da je prohujalo s vihorom. Danas o tome imamo samo prepričanu priču jer nema više onih koji mogu reći da su to svojom rukom radili.

Trajali i otišli…

Aktuelnosti
Na pomolu novi uspješan projekat mladih iz Tarevaca
By

Na osnovu Javnog poziva kojeg je objavila Fondacija Mozaik za apliciranje sa novim projektnim idejama koje mogu mladi realizovati u svojoj lokalnoj sredini, na prvi poziv, a prema kriterijima prijavilo se desetoro mladih iz Tarevaca.
Sljedeći korak u procesu apliciranja bio je učešće u treningu pod nazivom: “INOVACIJSKI TURNIR 2015.”
Organizatori navedenog turnira u Modriči bili su članovi omladinske banke Modriča i operativni tim Fondacije Mozaik. Na turniru je učestvovalo sedam ekipa sa područja Opštine Modriča.
Ekipu omladine iz Tarevaca predstavljali su:

Aktuelnosti
Još jedna uspješna akcija na Šićeri
By

Miholjsko ljeto je u Bosni. Svi vrijedni nastoje da to lijepo vrijeme iskoriste na najbolji način. Tako i entuzijasti, zaljubljenici u Šićeru i sve što je vezano za Šićeru, koriste lijepo vrijeme da urade još ponešto kao bi Šićera dugoročno živjela u životu i srcima svih poklonika prirode.

Projekti
U TAREVCIMA ODRŽAN KASKADNI TRENING SA NOVOM GENERACIJOM MLADIH
By

Članovi Sekcije mladih Tarevci su u martu mjesecu uključeni u proces edukacije koju u BiH provodi BRITICH COUNCIL. Tako su vrlo interesantnom treningu za Aktivne građane koji je održan u Lukavcu u martu mjesecu  bile prisutne Amra Halilbašić, Anela Sulejmanović i Sara Berbić. Bila je to prilika za druženje  i upoznavanje sa mladima iz drugih mjesta Sjeverno-istične Bosne i naravno prilika za zajednički radi i razmjenu iskustava u radu.

Privreda
U Tarevcima okrogli stol o održivom povratku
By

10.4.2012.godine u Tarevcima je organizovan Okrugli stol na temu: „Mogućnosti, perspektive, načini i sredstva da se povratak u Republiku Srpsku i Federaciju BiH učini ekonomski i društveno održivim do kraja 2014.godine – iskustva povratka u opštine Modriča i Vukosavlje.“

 Glavna tema sastanka bio je pozitivan primjer održivog povratka u mjesnoj zajednici Tarevci kao i predstavljanje četiri projekta koja su od velikog značaja za MZ Tarevce i opštine Modriča i Vukosavlje za koje je neophodno obezbijediti sredstva ukupne vrijednosti od 1.120.000 KM. Radi se o projektima izgradnje agro-biznis centra, modernizaciji fabrije obuće „Tema“, pomoć u nabavci preostale opreme za fabriku pruća u Čardaku i centar za reciklažu otpada u Vukosavljugdje bi se stekli uslovi za zapošljavanje više od 206 ljudi a dok bi fabrika obuće stvorila uslove da zadrži postojećih 160 u Tarevcima i 250 u Gradačcu.