Utorak, 16 Aprila

Ćetenija iz Tarevaca na listi nematerijalnog kulturnog naslijeđa

U petak 19.01.2024.god. u holu Doma kulture u Modriči održan je okrugli sto kao afirmativni događaj na temu registracije Ćetenije iz Tarevaca na listu nematerijalnog kulturnog naslijeđa.
Događaj je organizovan sa ciljem da se afirmiše ova činjenica, jer je za entuzijaste i nosioce aktivnosti vezane za ćeteniju, stavljanje na listu veoma značajan rezultat i drugi cilj je da se potaknu drugi nosioci aktivnosti na planu njegovanja kulture i tradicije da krenu u ovakvu aktivnost.Učesnici na ovom skupu su bili predstavnici Opštine Modriča i Gradaćac, zatim predstavnici udruženja koja njeguju priču o ćeteniji iz Brčko Distrikta, Čelića, Gračanice, Gradačca, Banovića, Vukosavlja, Lukavca i Živinica, zatim predstavnici svih kulturno-umjetničkih društava sa područja opštine Modriča, Udruženja za aktivno starenje Modriča i Turističke organizacije Modriča.
U ovom trenutku je jako teško pisanom riječju prenijeti pozitivnu atmosferu koja je bila na ovom događaju, ali valja reći da je prezentovana vrlo sadržajna priča o tome kako i gdje se sve radi ćetenija u svijetu, zatim šta je to uradilo Udruženje 4T kroz 20 godina organizovanja Tarevačke ćetenijade. Ova priča je potkrijepljena vrlo sadržajnom izložbom dokumenata i fotografija gdje se prepoznaje kontinuite 20 ćetenijada, zatim organizacija tri ćetenijade u Sarajevu i nastup sa ćetenijom na Balkan bazaru u Miinhenu, kao i niz isječaka i fotografija sa ćetenijada širom BiH.
Prisutni su pokazali, posebno zanimanje, prateći pravljenju ćetenije na licu mjesta. I moramo reći da uslovi na licu mjesta za pravljenje ćetenije i nisu bili optimalni ali je Adela sa svojom ekipom, na zadovoljstvo svih ćeteniju uspješno izvela do kraja, čemu su se svi oduševili.
I prije nego čitaocima ovog teksta ponudimo da pregledaju fotografije i steknu svoj uvid u ovaj, za nas važni događaj želimo reći da smo za naše goste bili dobri domaćini u nastavku druženja uz osvježenje i skromno čašćenje ali sa činjenicom da smo svima uručili minijaturu-kopiju certifikata o stavljanju Ćetenije iz Tarevaca na listu nematerijalnog kulturnog naslijeđa.

Hits: 628