Utorak, 16 Jula

O KUD-u Ševko Avdić

Aktivnosti na kulturno-zabavnom planu u Tarevcima imaju dugu tradiciju. Organizovani oblik rada u više sekcija počinje još davne 1926.god. Ime poginulog učesnika NOR-a Ševke Avdića društvo nosi od 1973.god.

Kroz devedeset godina rada i postojanja društvo je imalo više uspješnih generacija. Rad i stvaralaštvo u ovom društvu ogledalo se u radu više sekcija: dramskoj, muzičkoj, recitatorskoj, i folklornoj. U novije vrijeme proširena je aktivnost formiranjem ritmičke sekcije i mješovitog hora. Posebni dometi su: Zapaženo igranje Hasanagince i to više generacija, zatim uspjeh Tamburaškog orkestra koji je osamdesetih godina jednom bio treći a jednom drugi na takmičenju orkestara BiH. Folklorna sekcija je takođe u svom repertoaru imala jako dobro urađene koreografije i igre iz svih krajeva bivše države.

Zabilježeno je i nekoliko posjeta inostranstvu (Njemačka, Belgija, Slovenija, Hrvatska i Češka Republika). O putovanjima i nastupima u našoj zemlji da i ne govorimo.

Ostvarenjem povratka 1999.god. odmah se krenulo sa radom na kulturno zabavnom planu i tu imamo lijepih rezultata. Danas solidno rade, mješoviti hor, sekcije modernog plesa, recitatorska, muzička, folklor i dramska sekcija. Aktivnostima ovog društva utemeljeno je nekoliko manifestacija kao što su Ljeto u Tarevcima, Akšamijada i Ćetenijada. Činjenicom svog trajanja i upornošću aktivista utemeljene su kao tradicija u Tarevcima.

Nastupi u našoj sredini i šire su naša svakodnevnica, a zabilježeno je i više nastupa na TV. Posebno su vrijedni isticanja nastupi naših vrsnih pojedinaca kako na televiziji tako i u okviru velikih koncerata.
Do nesretnog rata u Bosni i Hercegovini, KUD «Ševko Avdić» je slovilo kao jako, bogato, dobro opremljeno i dobro organizovano kulturno-umjetničko društvo. Naš cilj je da i dalje budemo upravo to jako i dobro organizovano kulturno-umjetničko društvo iz Tarevaca, iz Modriče, iz Bosne i Hercegovine.

Hits: 301