Ponedjeljak, 25 Septembra

Projekat – Izrada monografije “TAREVCI – od najstarijih vremena do početka 20. stoljeća”

Udruženje 4T Tarevci-Modriča krenulo je u projekat izrade monografije “TAREVCI – od najstarijih vremena do početka 20. stoljeća”.

Tarevci su jedno od većih, starijih i značajnijih  bošnjačkih naselja Bosanske Posavine i opštine Modriča. Materijalni tragovi, toponimastička građa i sporadični podaci u do sada poznatim izvorima i arhivskim dokumentima ukazuju na bogatu prošlost i tradiciju našeg mjesta. Nažalost, veoma je slabo proučena i istražena.

Ovaj projekt podrazumijeva istraživanje i proučavanje do sada u nauci nepoznatih i nekorištenih historijskih izvora, odnosno svih dostupnih svjedočanstava o prošlosti, tradiciji i povijesnom razvoju naselja i područja Tarevaca od najstarijih vremena do 20. stoljeća, zatim obradu i analizu na taj način prikupljenih saznanja, te prezentaciju u vidu posebne monografije.

Poznavanje vlastite prošlosti, tradicije i kultume baštine – kako nacionalne, tako i zavičajne – jedan je od najvažnijih elemenata u oblikovanju identiteta, ali je ujedno i temeljna pretpostavka i uvjet našega opstanka na ovim prostorima.

Opšti cilj istraživanja, u tom smislu, predstavlja upoznavanje lokalnog stanovništva, ali i šire javnosti sa prošlošću, naslijeđem i tradicijom Tarevaca i njezinog područja, kroz izradu i publiciranje posebne monografije.

Posebni ciljevi, uz to, obuhvataju:

 • Istražiti najstariju prošlost Tarevaca, te osvijetliti vrijeme i okolnosti nastanka naselja;
 • Osvrnuti se na etničke, konfesionalne, demografske i antropogeografske prilike u prošlosti. Posebno prema do sada u nauci nepoznatim i nekorištenim historijskim izvorima. Radi se o Osmanskom detaljnom popisu stanovništva iz 1850. godine te austrougarskim Gruntovnim knjigama i katastarskim planovima.
 • Posebno istražiti i prezentovati na porijeklo, nastanak i razvoj rodova (familija);
 • Obraditi urbano-prostorne pokazatelje i širenje naselja;
 • Prikazati način života u prošlosti, privređivanje, materijalnu i duhovnu kulturu;
 • Evidentirati, obraditi i prezentirati kulturno-historijsko naslijeđe;

Očekivani rezultat projekta jeste izrada i predaja rukopisa u vidu posebne Monografije pod radnim nazivom: ,,TAREVCI – od najstarijih vremena do početka 20. stoljeća”

Ukupni troškovi istraživanja i pisanja monografije je 5500,00 KM. U troškove nisu uračunati troškovi šampanja, koji će biti poznati nakon što monografija bude spremna za štampanje.

Sastanak na kojem je iniciran ovaj projekat održan je početkom 2021. godine, a tokom Ljeta u Tarevcima 2021. godine organizovan je i okrugli stol.

Na okruglom stolu ozvaničen je stručni tim koji radi istraživački i stručni dio posla i to su:

 • Kemal Nurkić, magistar historije i direktor zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona;
 • Dr. Edin Muftić, profesor na katedri historije na Pravnom fakultetu u Tuzli i
 • Rusmir Djedović magistar geografije i uposlenik Instituta u Tuzli.

Na okruglom stolu smo ozvaničili i odbor koji bi trebao ovaj projekat voditi i izvesti do kraja.
Članovi odbora su:

 • Mustafa Mustajbegović,
 • Redžo Mehanović,
 • Adela Mulić,
 • Jasmina Sulejmen,
 • Senad Berbić,
 • Asmir Bungur,
 • Amer Topčagić,
 • Admir Topčagić,
 • Sanela Salkić i
 • Senad Djedović

Cilj projektnog odbora je da se projekat završi do kraja ljeta 2022. godine. Kako bi se to postiglo projektni odbor postavio je sebi sljedeće zadatke i moli za pomoć svih mještana i prijatelja Tarevaca:

 • PRIKUPLJANJE STARIH FOTOGRAFIJA
  Potrebno je pokrenuti akciju prikupljanja starih fotografija o ljudima i događajima iz Tarevaca. Fotografije možete slati na sljedeće načine:

 • PRIKUPLJANJE NOVČANIH SREDSTAVA
  U narednim danima bismo trebali prikupiti sredstva (5500,00KM) koja su potrebna kao trošak za realizaciju istraživačkog dijela. Projekat možete podržati uplatom sredstava na jedan od sljedećih načina:

  • Žiro račun
   Udruženje 4T Tarevci-Modriča:
   Broj žiro računa: 1610000124650055
  • Putem usluge PAYPAL (Instrukcije za uplate putem Paypal-a možete dobiti upitom na E-mail adresu tarevci.info@gmail.com
  • Lično

Hits: 464